Seria PAF2000

       
Biały        

Wszystkie kolory w podanym zakresie są w pełni mieszalne.

Extra kolory zawierające kadm

   
Żółty Czerwony Pomarańczowy    

 

Opis: Seria wolna od metali ciężkich. Jest to boro-silikatowa fryta, do której użyte są tlenki metali w celu uzyskania kolorów. Seria jest dostępna do technicznej aplikacji używanej w szkle architektonicznym i szkle stosowanym w urządzeniach gospodarstwa domowego.
Przeznaczenie: szkło płaskie
Warunki drukowania: Zalecany rozmiar siatki 43 - 77T ( 110 - 195 mesh) dla past przygotowywanych z zaprawiaczem wodorozcieńczalnym.
Warunki wypału: 620-720°C (1148-1328°F) w cyklu hartowania
Rozszerzalność termiczna: Waha się między 85 - 95 x 10-7/°C zależnie od odcieni
Odporność chemiczna: Odporność na kwasy test/rezultat
 • 3,7% HCl, 15 minut w temperaturze pokojowej,
  rezultat stopień 2 - 3 ocena według ASTM C 724-91
 • 10% kwas cytrynowy, 15 minut w temperaturze pokojowej,
  rezultat 1 - 2 ocena według ASTM C 724-91
 • 4% kwas octowy, 24 godziny w temperaturze pokojowej,
  rezultat 2-3 ocena według ASTM C 724-91 -odporność zasadowa test rezultat

Odporność zasadowa test / rezultat

 • 10% NaOH, 2 godziny w temperaturze 95°C
  rezultat < 1,0 mg/cm2 ocena według ASTM norm C 1203-91

Kiedy nakładanie i wypał jest poprawny seria powinna mieć odpowiednią odporność chemiczną opisaną powyżej. Nie oznacza to jednak i nie gwarantuje, że poziom odporności nie zmieni się przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych. W powyższej sytuacji trwałość produktu może ulec zmianie. Nie jest polecane użycie tych emalii w środowisku, w którym emalie będą bezpośrednio narażone na działanie wody lub warunków pogodowych przez długi czas.

Przedstawienie: Kolory tej serii mogą być dostarczone jako:
 • puder
 • pasty do sitodruku bezpośredniego suszonej w podczerwieni
 • w medium wodorozpuszczalnym przeznaczonym do nakładania wałkiem
 • w medium na bazie wody przeznaczonym do rozpylania
Wygląd powierzchni: Błyszcząca
Uwaga!
Dostarczona tutaj informacja jest zgodna z naszą wiedza, nie odpowiadamy za jakiekolwiek błędy, fakty lub opinie. Informacje zawarte tutaj powinny zaspokoić Państwa wiedzę jaką powinniście posiadać przed stosowaniem naszych materiałów do Waszych warunków. TES TECHNIKA EMALIA SZKLO nie ponosi odpowiedzialności za straty będące wynikiem działania osoby odpowiedzialnej za powierzone materiały.
To tłumaczenie na język polski jest wyłącznie w celu informacyjnym i we wszystkich przypadkach angielskie wersje językowe są nadrzędne.

Aktualności

05.04.2019
Z przyjemnością informujemy, że TES Technika Emalia Szkło sp. z o. o. ponownie znalazła się gronie laureatów konkursu "Gazeli Biznesu" rankingu dla najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm, organizowanego przez redakcję "Pulsu Biznesu". O zakwalifikowaniu firmy do tego zestawienia decydowały wyniki finansowe z trzech...
26.11.2018
W dniu 23 listopada 2018 roku w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie odbyły się Gala Krakowskiego Dukata, czyli jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Gala Krakowskiego Dukata była połączona z uroczystymi obchodami 168. rocznicy powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Wojewoda...
06.11.2018
Z przyjemnością informujemy, że spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, TES Technika Emalia Szkło sp. z o. o. ponownie znalazła się gronie laureatów konkursu  „Gepard Biznesu  2017”. Konkurs Gepardy Biznesu organizowany jest przez Instytutu Europejskiego Biznesu. TES Technika Emalia Szkło sp. z o. o. jest laureatem konkursów: "Gazele Biznesu...