Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Implementacja procesów automatyzujących i cyfryzujących w firmie TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o.

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie działań automatyzujących, robotyzujących oraz cyfryzujących proces produkcji farby ceramicznej do szkła.

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w ramach przedmiotowego projektu polega na wdrożeniu w firmie TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o. działań w zakresie automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji produkcji farby ceramicznej do szkła. Celem niniejszego projektu jest wdrożenie działań automatyzujących, robotyzujących oraz cyfryzujących proces produkcyjny.
Wdrożenie projektu wymaga poniesienia następujących nakładów inwestycyjnych:

  1. Automatyczny dozownik do farb - Roboty Przemysłowe (2 sztuki)
  2. Speedmixer - Roboty Przemysłowe (1 sztuka na 20 gram farby ceramicznej i 1 sztuka na 150gram farby ceramicznej)
  3. Automatyczny piec przelotowy - Roboty Przemysłowe (1 sztuka)
  4. Spektrofotometr z dedykowanym oprogramowaniem - Big Data, Analiza Danych (1 sztuka)
  5. Oprogramowanie do zarządzania produkcją - integracja technologii informatycznych (1 sztuka)
  6. Komputer do raportowania na produkcji - integracja technologii informatycznych (1 sztuka)
  7. Czytnik elektroniczny - integracja technologii informatycznych (1 sztuka)
  8. Waga kalibracyjna - Roboty Przemysłowe (1 sztuka)
  9. Serwer - Big Data, Analiza Danych / integracja technologii informatycznych (1 sztuka).

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca zapoczątkuje w swoim przedsiębiorstwie działania związane z automatyzacja produkcji i ograniczeniem współczynnika uzależnienia Od czynnika ludzkiego. Przedmiotowe działania będą przygotowaniem do kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (zakupione w ramach projektu maszyny oraz WNIP związane będą z technologią z trzech ważnych obszarów: roboty przemysłowe, big data / analiza danych oraz integracja technologii informatycznych). Projekt będzie realizowany w woj. małopolskim.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 000 177.58 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 813 152.50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 691 179.62 zł

Aktualności

05.04.2019
Z przyjemnością informujemy, że TES Technika Emalia Szkło sp. z o. o. ponownie znalazła się gronie laureatów konkursu "Gazeli Biznesu" rankingu dla najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm, organizowanego przez redakcję "Pulsu Biznesu". O zakwalifikowaniu firmy do tego zestawienia decydowały wyniki finansowe z trzech...
26.11.2018
W dniu 23 listopada 2018 roku w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie odbyły się Gala Krakowskiego Dukata, czyli jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Gala Krakowskiego Dukata była połączona z uroczystymi obchodami 168. rocznicy powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Wojewoda...
06.11.2018
Z przyjemnością informujemy, że spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, TES Technika Emalia Szkło sp. z o. o. ponownie znalazła się gronie laureatów konkursu  „Gepard Biznesu  2017”. Konkurs Gepardy Biznesu organizowany jest przez Instytutu Europejskiego Biznesu. TES Technika Emalia Szkło sp. z o. o. jest laureatem konkursów: "Gazele Biznesu...