Seria P-BRF

Żółty cytrynowy Żółty Rdzawa czerwień Zielony Zieleń chromowa
Niebieski Czarny Jasienny brąz Rdzawy brąz Czekoladowy brąz

Wszystkie kolory w podanym zakresie są w pełni mieszalne. Kolor biały i imitacja trawienia są również dostępne jako standardowe produkty.

Extra kolory zawierające kadm

   
Żółty Czerwony Pomarańczowy    

w tej serii są dostępne wszystkie oficjalne kolory firm Coca Cola Company® i Pepsi Cola Company®

Opis: Seria wolna od ołowiu, litu i kadmu przeznaczona do dekoracji szkła giętego i butelek. Jest to boro-silikatowa fryta, do której użyte są tlenki metali w celu uzyskania kolorów. Wszystkie kolory w podanym zakresie są w pełni mieszalne .
Przeznaczenie: Szkło gięte : szklanki i butelki.
Warunki drukowania: Zalecany rozmiar siatki 43 - 77T ( 110 - 195 mesh)dla past przygotowywanych z zaprawiaczem 90-120T (230 - 300 mesh) dla past termoplastycznych.
Warunki wypału: 620-650°C (1148-1202°F), w zależności od szybkości taśmy przenoszącej i czasu nasiąkania.
Rozszerzalność termiczna: Waha się między 80 - 85 x 10-7 K-1 zależnie od odcieni.
Odporność chemiczna: Odporność na kwasy test / rezultat
 • Wymagnia dla past przeznaczonych dla Coca-Cola
  " Nakładany materiał nie wykazuje zmiany w kolorze ani utraty połysku po 24 godzinnym przebywaniu w 2,5% roztworze (objętościowo) kwasu fosforowego w  termperaturze pomiędzy 21°C i 27°C."
 • 3,7% HCl, 15 minut w temperaturze pokojowej,
  rezultat stopień 1-2 ocena według ASTM C 724-91
 • 10 % HCl, 20 minut w temperaturze pokojowej,
  rezultat stopień 4-5 ocena według ASTM C735-93
 • 10% kwas cytrynowy, 15 minut w temperaturze pokojowej,
  rezultat 1 - 2 ocena według ASTM C 724-91

Odporność na kwasy test / rezultat

 • 10% NaOH , 2 godziny w temperaturze 88°C
  rezultat 5-6 ocena według ASTM norm C675-91
 • Wymagnia dla past przeznaczonych dla Coca-Cola
  " Po kontynuowaniu nieprzerywanego zanurzania w testowanym roztworze w temperaturze 88°C ± 2° w okresie 8 godzin, naniesiony materiał pokazuje materiał wykazuje nadal pełne krycie. Butelki mogą być kontrolowane co 2 godziny jeżeli takie porównanie będzie wymagane.
  Test na rozpuszczenie:

  Wodorotlenek sodu 9% wagowych
  Fosforan(V) sodu 1% wagowych
  Woda destylowana 90% wagowych

Odporność na kwasy test / rezultat

 • Przetestowany zgodnie z testami Johnson Matthey
  KC-050.010 1,5gram/litr roztworu Calgonitu w 61°C: 500 > cykli
Przedstawienie: Kolory tej serii mogą być dostarczone jako:
 • puder
 • pasty do sitodruku bezpośredniego suszonej w podczerwieni
 • w medium wodorozpuszczalnym
 • pasty termoplastyczne do sitodruku
Wygląd powierzchni: Błyszcząca
Uwaga!
Dostarczona tutaj informacja jest zgodna z naszą wiedza, nie odpowiadamy za jakiekolwiek błędy, fakty lub opinie. Informacje zawarte tutaj powinny zaspokoić Państwa wiedzę jaką powinniście posiadać przed stosowaniem naszych materiałó w do Waszych warunków. TES TECHNIKA EMALIA SZKLO nie ponosi odpowiedzialności za straty będące wynikiem działania osoby odpowiedzialnej za powierzone materiały.
To tłumaczenie na język polski jest wyłącznie w celu informacyjnym i we wszystkich przypadkach angielskie wersje językowe są nadrzędne.

Aktualności

05.04.2019
Z przyjemnością informujemy, że TES Technika Emalia Szkło sp. z o. o. ponownie znalazła się gronie laureatów konkursu "Gazeli Biznesu" rankingu dla najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm, organizowanego przez redakcję "Pulsu Biznesu". O zakwalifikowaniu firmy do tego zestawienia decydowały wyniki finansowe z trzech...
26.11.2018
W dniu 23 listopada 2018 roku w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie odbyły się Gala Krakowskiego Dukata, czyli jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Gala Krakowskiego Dukata była połączona z uroczystymi obchodami 168. rocznicy powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Wojewoda...
06.11.2018
Z przyjemnością informujemy, że spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, TES Technika Emalia Szkło sp. z o. o. ponownie znalazła się gronie laureatów konkursu  „Gepard Biznesu  2017”. Konkurs Gepardy Biznesu organizowany jest przez Instytutu Europejskiego Biznesu. TES Technika Emalia Szkło sp. z o. o. jest laureatem konkursów: "Gazele Biznesu...