ISO 9001 i 14001

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakością PN-EN ISO 9001:2015 oraz
Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2015
firmy TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o.

Producent ceramicznych materiałów zdobniczych „TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o.” jest firmą świadczącą usługi w zakresie produkcji oraz handlu ceramicznych materiałów zdobniczych do szkła. Odbiorcami usług są zarówno przedsiębiorstwa krajowe, jak i zagraniczne. TES jest zgraną grupą pozytywnych, aktywnych i nastawionych na wysoką jakość osób, które razem tworzą świetną atmosferę do ciągłego rozwoju i nieustannego podnoszenia jakości.

Naszymi celami strategicznymi są:

 • zaoferowanie klientom ceramicznych materiałów zdobniczych o wysokiej jakości;
 • zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko we wszystkich podejmowanych działaniach;
 •  zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej polityki.

Polityka realizowana jest przy wykorzystaniu naszych mocnych stron m.in.:

 • wysoko wykwalifikowana kadra;
 • iczne referencje i dobre opinie wśród klientów;
 • nastawienie na wysoką jakość świadczonych usług;
 • doświadczenie podparte bogatą praktyką;
 •  obsługa przedsiębiorstw z różnorodnych branż.

W ramach polityki ZSZ zobowiązujemy się:

 • ciągle doskonalić Zintegrowany System Zarządzania, w szczególności w odniesieniu do jego skuteczności i efektywności, w oparciu o normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015;
 • doskonalić procesy związane z regularnym monitorowaniem i dokonywaniem pomiarów oraz działań, które mają znaczący wpływ na środowisko poprzez segregację odpadów, zmniejszanie ilości odpadów komunalnych oraz zapobieganie zanieczyszczeniom;
 •  śledzić na bierząco i spełnianiać wymogi prawne
 • dążyć do stałej poprawy stanu ochrony środowiska przy jednoczesnym podnoszeniu kwalifikacji pracowników oraz angażowaniu ich do działań na rzecz ochrony środowiska;
 • stosować w produkcji wyłącznie sprawdzone, udokumentowane, gwarantujące bezpieczną obsługę i optymalizującą zużycie surowców i mediów energetycznych metody wytwarzania;

Zaspakajanie potrzeb i oczekiwań klienta poprzez dobrą jakość wyprodukowanych wyrobów zgodnych z wymaganiami pozwoli na osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku oraz na podniesienie efektywności pracy na każdym jej etapie. Dzięki posiadaniu własnego know-how oraz zaawansowanych umiejętności i bogatego doświadczenia w produkcji przy użyciu nowoczesnych technologii jesteśmy gotowi poszerzać rzeszę klientów. Zarząd TES zobowiązuje się do skutecznego zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania i stałej jego poprawy.
Niniejsza Polityka została opublikowana wszystkim stronom zainteresowanym i jest stosowana przez wszystkich pracowników organizacji ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie i rozwój.

Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Olkusz  •   01 października 2018 r.  •   Wydanie 1

Pobierz Certyfikat ISO 9001 i 14001 - okres ważności 12.05.2008 - 11.05.2011

Pobierz Certyfikat ISO 9001 i 14001 - okres ważności 12.05.2011 - 11.05.2014

Pobierz Certyfikat ISO 9001 i 14001 - okres ważności 12.05.2014 - 11.05.2017

Pobierz Certyfikat ISO 9001 i 14001 - okres ważności 12.05.2017 - 11.05.2018

Pobierz Certyfikat ISO 9001 i 14001 - okres ważności 12.05.2017 - 11.05.2020

Pobierz Certyfikat ISO 9001 i 14001 - okres ważności 12.05.2020 - 11.05.2023

Aktualności

05.04.2019
Z przyjemnością informujemy, że TES Technika Emalia Szkło sp. z o. o. ponownie znalazła się gronie laureatów konkursu "Gazeli Biznesu" rankingu dla najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm, organizowanego przez redakcję "Pulsu Biznesu". O zakwalifikowaniu firmy do tego zestawienia decydowały wyniki finansowe z trzech...
26.11.2018
W dniu 23 listopada 2018 roku w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie odbyły się Gala Krakowskiego Dukata, czyli jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Gala Krakowskiego Dukata była połączona z uroczystymi obchodami 168. rocznicy powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Wojewoda...
06.11.2018
Z przyjemnością informujemy, że spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, TES Technika Emalia Szkło sp. z o. o. ponownie znalazła się gronie laureatów konkursu  „Gepard Biznesu  2017”. Konkurs Gepardy Biznesu organizowany jest przez Instytutu Europejskiego Biznesu. TES Technika Emalia Szkło sp. z o. o. jest laureatem konkursów: "Gazele Biznesu...