Języki

ISO 9001 i 14001

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakością PN-EN ISO 9001:2009 oraz
Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2005
firmy TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o.

Celem naszej polityki jest zaoferowanie klientom ceramicznych materiałów zdobniczych o wysokiej jakości, zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko we wszystkich działaniach oraz zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej polityki.                                                                

W ramach polityki ZSZ zobowiązujemy się:

  • ciągle doskonalić system zarządzania jakością i środowiskiem w szczególności w odniesieniu do jego skuteczności i efektywności w oparciu o PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005;
  • doskonalić procesy związane z regularnym monitorowaniem i dokonywaniem  pomiarów oraz działań, które mają znaczący wpływ na środowisko poprzez segregację odpadów, zmniejszanie ilości odpadów komunalnych oraz zapobieganie zanieczyszczeniom;
  • dążyć do stałej poprawy stanu ochrony środowiska przy jednoczesnym podnoszeniu kwalifikacji pracowników oraz angażowaniu ich do działań na rzecz ochrony środowiska;
  • stosować w produkcji wyłącznie sprawdzone, udokumentowane, gwarantujące bezpieczną obsługę i optymalizującą zużycie surowców i mediów energetycznych metody wytwarzania;

Zaspakajanie potrzeb i oczekiwań klienta poprzez dobrą jakość wyprodukowanych wyrobów zgodnych z wymaganiami pozwoli na osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku oraz na podniesienie efektywności pracy na każdym jej etapie.

[Pole tekstowe: Certyfikat ISO 9001 i 14001] Osiągnięcie sukcesu w każdym założeniu wymaga przyjęcia długoterminowej polityki rozwoju, wprowadzenia i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz środowiskiem wraz z określeniem kompetencji i odpowiedzialności każdego pracownika za jakość swojej pracy oraz ciągłym podnoszeniu jego kwalifikacji.

Jednocześnie zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymagań wynikających z ustawodawstwa, przepisów prawnych oraz wymagań stron zainteresowanych w zakresie handlu, usług, produkcji wyrobów i ochrony środowiska, co przyczyni się do osiągnięcia założonych celów i realizacji  polityki  Spółki.

Realizując przyjętą politykę zmierzać będziemy równocześnie do wszechstronnego rozwoju Spółki oraz do zapewnienia pracownikom satysfakcjonujących warunków pracy i płacy za solidne wypełnianie powierzonych zadań przy jednoczesnym spełnianiu wymagań prawnych.

Tylko w taki sposób rozumianą politykę jakości i środowiska wraz z pracownikami będę realizować.

Pobierz Certyfikat ISO 9001 i 14001 - okres ważności 12.05.2008 - 11.05.2011

Pobierz Certyfikat ISO 9001 i 14001 - okres ważności 12.05.2011 - 11.05.2014

Pobierz Certyfikat ISO 9001 i 14001 - okres ważności 12.05.2014 - 11.05.2017

Pobierz Certyfikat ISO 9001 i 14001 - okres ważności 12.05.2017 - 11.05.2018

 

Aktualności

26.11.2018
W dniu 23 listopada 2018 roku w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie odbyły się Gala Krakowskiego Dukata, czyli jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Gala Krakowskiego Dukata była połączona z uroczystymi obchodami 168. rocznicy powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Wojewoda...
06.11.2018
Z przyjemnością informujemy, że spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, TES Technika Emalia Szkło sp. z o. o. ponownie znalazła się gronie laureatów konkursu  „Gepard Biznesu  2017”. Konkurs Gepardy Biznesu organizowany jest przez Instytutu Europejskiego Biznesu. TES Technika Emalia Szkło sp. z o. o. jest laureatem konkursów: "Gazele Biznesu...
13.06.2018
Po raz drugi jako wystawca będziemy obecni na targach Glasstec 2018 w Düsseldorfie w Niemczech. Targi odbędą się 23-26 października 2018. Zapraszamy do odwiedzin Hall 11 / F64.  Więcej informacji